Rock

Cysylltu/Datgysylltu

9

9 Comments


 1. Mae switshis ABB, EOT45U3P3-S - switshis datgysylltu abb ot63f3, wedi'u cynllunio ar gyfer hyblygrwydd a pherfformiad dibynadwy mewn amrywiaeth eang o gymwysiadau a hefyd mae ABB yn darparu ystod gyflawn o ddatgysylltwyr, ffiwsiau switsh, Math Knob, Compact, switshis trosglwyddo, awtomataidd i ddefnyddwyr. trosglwyddo switshis, switshis ffordd osgoi, switshis cam a ffiwsiau. .
  Reply

 2. Datgysylltu cyflenwad trydan Eich cais Caiff pob prosiect ei lunio’n benodol i gwrdd â’ch anghenion unigol chi. Os hoffech chi Cysylltu â ni Os oes angen mwy o gymorth arnoch, gallwch ffonio ein dylunydd prosiect. Bydd ei enw a’i rif ar eich dyfynbris.
  Reply

 3. k members in the learnwelsh community. A subreddit for anyone who wants to learn or help others learn Welsh.
  Reply

 4. Cysylltu; Rydyn ni'n eich dysgu chi i adnabod caneuon gyda Shazam heb ddatgysylltu'r clustffonau. Shazam yw un o'r cymwysiadau mwyaf diddorol y gallwn eu cyrchu o unrhyw un smartphones. Mae'n a sistema sy'n caniatáu inni wybod enw a pherfformiwr unrhyw gân trwy ddal darn bach o'r siaradwr yn unig. mae'n rhaid i chi eu datgysylltu i symud.
  Reply

 5. wedi tynnu un allan, gall y gweddill: a) gwneud diagram; b) disgrifio; c) cysylltu/datgysylltu geiriau allweddol eraill sydd yda bricsen arall, neu nodi geiriau eraill sydd yn gysylltiedig 'Meddyliau ar y Bwrdd' Disgyblion i drefnu'r briciau mewn unrhyw ffordd (neu yn ôl meini prawf yr athro). Gellir cymharu gyda grwpiau eraill ac ati.
  Reply

 6. Rydym yn cysylltu'r Rhyngrwyd. Gallwch gysylltu â'r rhwydwaith fyd-eang mewn sawl ffordd, mae'r cyfan yn dibynnu ar eich galluoedd a (neu) anghenion. Cysylltiad cebl. Dyma'r opsiwn mwyaf cyffredin a hawsaf. Yn yr achos hwn, mae'r darparwr yn darparu llinell i'r tanysgrifiwr - cebl sy'n cael ei ddal mewn ystafell sy'n cysylltu â PC neu lwybrydd.
  Reply

 7. Mae llywodraeth Sbaen wedi dweud ei bod yn “gwbl amhosibl” cynnal refferendwm annibyniaeth yng Nghatalwnia heb dechnoleg sydd wedi cael ei datgysylltu. Mae’r weithred wedi cael ei chyflawni gan swyddogion ar orchymyn y llysoedd yn dilyn cyrch ar swyddfeydd CTTI, prif ganolfan dechnoleg a chyfathrebu Catalwnia.
  Reply

 8. • Unwaith y bydd os yw eich cysylltiad VPN yn normal, mae'r achubwr bywyd VPN cysylltu'r cysylltiad VPN ar unwaith. manteision: • Mae'n eto reloads y cymhwysiad dewisiedig. • Ni fydd eich data yn gollwng ar adeg yr VPN datgysylltu. CONS: • Mae'r fersiynau a rhyngwyneb defnyddiwr yn cadw ar newid yn dibynnu ar y system weithredu.
  Reply

 9. Clasuron coll o gasgliad Rhys Mwyn, a gwesteion yn hel atgofion am yr 80au a'r 90au. Forgotten classics from Rhys Mwyn's collection, plus guests talk about the s and s.
  Reply

Leave a Reply